(+45) 31 12 09 69 info@bennedsgaardcoaching.dk

Hvordan føles stress?

Hvordan føles Stress?

Stress er naturligt
Helt grundlæggende er stress nødvendigt, for at vi mennesker kan overleve. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra – specielt fysisk – i pressede situationer. Men i vores moderne verden, så reagerer vi ikke fysisk, når vi bliver stressede. Vi brænder inde med stressen og den ophobes i kroppen.

Stress er hormonelt, og når du kommer tilbage i balance, så bliver du dig selv igen.

Definition på stress
Stress kan defineres som en belastningstilstand, der både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever at have.

Krav > ressourcer = stress
Stress kan skabe tvivl om egen selvforståelse, forstyrre selvværd og realitetssans.

Ofte kan forskellige symptomer på stress komme snigende, men problemet er, at mange ikke kender signalerne eller overhører dem, indtil det for nogles vedkommende er for sent og en sygemelding er nødvendig. Det kan være både de fysiske symptomer som f.eks. søvnproblemer, træthed og maveproblemer, men også psykiske som f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær. Der kan også forekomme adfærdsændringer i form af øget sygefravær, fravalg af sociale relationer og lignende.

Mange jobs kræver store forandringer konstant. Det kan give udfordringer i forhold til restituere mellem opgaver. Restitution er ét af de vigtige redskaber, du, som stressramt, skal lære at håndtere.

Vil du ringes op?

Benyt dig af formularen, og jeg ringer til dig hurtigst muligt.

null

Symptomer på stress

null

Stresstest

null

Udbrændthed